Prachtige natuur aan de rand van de stad

Hoenwaard & Algemeen Veen

Algemeen Veen
Aan de overzijde van het Kanaal ligt het natuurgebied gelegen landgoed ’t Algemene Veen', welke in 1346 door hertogin Eleonora van Gelre geschonken werd aan de stad Hattem. Het is de enige plek op de Noordoost Veluwe waar het hoger gelegen Veluwemassief met heide en Jeneverbes-struiken, via broekbos, direct overgaat in het lager gelegen IJssellandschap. Een gebied met diversiteit in fauna: het is rijk aan reeën, vossen, dassen, bevers, hazen en watervogels.

De Hoenwaard
Het weidegebied ‘De Hoenwaard’, gelegen aan de rechterzijde, verkreeg Hattem als schaarweidegebied van de hertog van Gelre in 1401, ruim 100 jaar nadat de stad haar stadsrechten had verkregen. Het weidegebied staat bekend om zijn scala aan weidevogels. De kievit, grutto, wulp, tureluur en veldleeuwerik, maar ook de buizerd, torenvalk en bruine kiekendief laten zich geregeld zien. De Wiessenbergsekolk is een waar vogelparadijs met ooievaars, lepelaars, zwanen, ganzen, aalscholvers, visdiefjes, eenden en futen.